Logo mobil

Värdskap, service och bemötande - konkret handlingsplan HUR er värdegrund förverkligas


Det är lätt att ta fram ord för värdegrund, kärnvärden och ledord såsom engagemang, kunden i fokus, tillgänglighet och professionalitet. Konsten är att konkret omsätta dem i handling som ger resultat, framgång och ett positivt arbetsklimat.

Då företag och organisationer bedöms i sin helhet är företags-kulturen avgörande och den byggs inifrån-och-ut. När värdegrunden blir omsatt i en aktiv handlingsplan blir den ett viktigt kitt att ”binda ihop” olika verksamheter och för att leverera hög kundtillfredställelse. 

Strukturen i ”värdskapsmanualen” är indelad i yttre värdskap och inre värdskap. Ett trevligt inre värdskap är grunden för att det yttre värdskapet fungerar. Företagets inre värdskap återspeglas i den externa kommunikationen och vi människor avläser direkt om något inte stämmer med känslan. I föreläsningar tar jag upp kroppspråk, känslor, kommunikation, attityder, tillit och förtroende med mera. 

Värdskap är förmågan att få människor att känna sig välkomna – att känna sig väntade. Denna känsla ger oss glädje och trygghet samt lockar fram det bästa i oss. Det första och det sista intrycket av besöket/kontakten har mycket stor betydelse för upplevelsen och känslan. Värdskap och det personliga bemötandet innefattar alla kontakter med medarbetare, kunder, leverantörer, styrelse, elever, kommuninnevånare med flera. Att utveckla värdskap, god service och trevligt bemötande är en långsiktig investering. 

Jag grundar mina uppdrag på forskning, erfarenheter, kunskap och jag har personliga och roliga episoder att berätta, det ska vara kul och inspirerande att utvecklas. 

 

Kundtillfredställelse! Hur din attityd och engagemang avgör...
Värdskap, service och bemötande

Konsultuppdrag & workshop


Gör er egen värdskapsmanual där ni processar era kärnvärden och hur ni i aktiv handling använder kunskapen i det personliga mötet. I detta koncept ingår föreläsning och utbildningsdel. Därefter har vi roliga, tänkvärda och aktiva workshops där vi processar fram hur ni bemöter era kunder och varandra i företaget. Mål och syfte är att ni får en guide för ert trevliga bemötande som ger energi, stolthet och mycket nöjda kunder. 

Under Föreläsningar & utbildningar och värdskap så finns mer info. 


Exempel "Värdskapsmanual" för en vårdcentral

utbildningar & föreläsningar


Värdskap och bemötande är ett brett och roligt ämne att jobba med. Beroende på era behov kan föreläsningarna handla om - vad är värdskap och vad är service? Hur kan värdskapet öka försäljningen och vad är din viktigaste uppgift – jo, att se till att kunden väljer att komma tillbaka till er. Faktorer som upplevelse, omtänksamhet, attityd, respekt, kunskapsöverföring, säkerhet och ansvar är viktiga delar.

META-värden, mänskliga behov och kroppsspråk är spännande och roligt att lära sig mer om. Uppdrag kan vara längre och kortare, temat passar även bra för kick-offer, konferenser och som stämningshöjare.

Under Föreläsningar & utbildningar och värdskap så finns mer info. 

 

projektledning


Här är jag flexibel för vilka behov ni har. Jag kan vara aktiv i er verksamhet för att ge tips och råd till medarbetarna. Det kan vara som observatör och sedan ge konstruktiv feedback och tips. Jag kan även hjälpa er att ta fram bra rutiner för gott värdskap samt öka kunskap och förståelse för värdskapets betydelse för framgång. 

          tänkvärt

Vi gör affärer med människor vi tycker om, så enkelt är det. Vad är det då som händer i det personliga mötet? Hur får du kontakt, hur skapar du ett förtroende och möjlighet att hjälpa dina kunder. Det är många faktorer som samverkar såsom mimik, klädsel, erbjudande, upplevelserummet, andra kunder, företagets image och varumärkesprofilering.