Logo mobil

Företagets varumärke - rykte och företagets själ 

Marknadsplanering – undersök, analysera och planera är det intelligenta företagets arbetsmetod.

Ett effektivt verktyg är att göra en marknadsplan som genomlyser hela verksamheten. Den innefattar affärsidé, nulägesanalys, SWOT-analys, segment och målgrupp, varumärkespositionering med mera. Marknadsplanen ger dig riktlinjer, aktivitetsplan, prioriterade fokusområden och uppföljning etc.  Genomförande av planen är det viktigaste, vinsten är att du bearbetar din marknad på ett genomtänkt och kostnadseffektivt sätt. 

Det viktigaste är att det personliga bemötandet, servicen, engagermanget och värdskapet är positivt. Att bjuda på sin kompetens, möta kunden efter personens behov, känna in och lyssna aktivt skapar relationer. Vi gör affärer med människor!

konsultuppdrag


Gör er marknadsplan och aktivitetsplan – vi går igenom företagets marknadssituation och har en genomarbetad arbetsmetod för att effektivt komma till slutsatser, mål och marknadstaktik. I samverkan gör vi budget, uppföljning och implementering av marknadsplanen. 
 

Coachning och rådgivare - du står kanske vid ett vägval och vill ha någon utomstående att bolla dina idéer och tanker med innan viktiga beslut. Det kan vara uppdrag för enstaka gånger eller att vi träffas kontinuerligt under året. 
 

Analysera företagets marknadssituation - hur ser din marknadssituation ut, vilket varumärkeskapital har du, vad tycker dina kunder om dina tjänster och service. Vi kan hjälpa dig med kundundersökningar, se över ert kundurval och hjälpa er utveckla kundrelationerna och era erbjudanden.
 

Kommunikationsplan - kommunikation är komplext och avgörande för framgång. Att utgå från er värdegrund, era kärnvärden och kommunicera det både internt och externt är viktigt. Tydliggör hur er grafiska profil ska användas, vem får uttala sig i krissituationer, vem skriver pressrealeser etc. Sociala medier - hur ska ni förhålla er där, företagsmässigt och medarbetare. 
 

föreläsningar & utbildningar

Varumärke & marknadsutveckling – en komprimerad kurs på 4 tillfällen. Kursdeltagarna arbetar med sina egna verksamheter och vägleds genom hela kursmaterialet. Vi genomlyser procesen från affärsidé, nulägesanalys, omvärldsanalys, medieplanering osv. Slutprodukten är företagets strategi och taktik för sin marknadsplan/aktivitetsplan.

Naturligtvis specialanpassar vi föreläsningar och utbildninger efter gruppens/publikens kompetensnivå.  För att ge dig en uppfattning om utbudet och paketerade tjänster så gå in på Föreläsningar & utbildningar i menyn för marknadsföring. 

Ring så har vi dialog om vad du vill ha hjälp med. Vi kan hålla längre utbildningar men även enstaka tillfällen på kick-off, kundevent, inspirationsträffar med mera.

 

projektledare

Hands on – du kan får hjälp med att utveckla upplägget av ert mässdeltagande, kundevent, invigning, öppet hus, kick-off med mera. Dessa uppdrag är kul och kreativa, naturligtvis gör vi en projektplan där vi stämmer av med styrgruppen med jämna mellanrum. Inom projektet kan det även ingå att utbilda personalen för aktivt agerande på mässor, kundevent och uppföljande aktiviteter med mera.

         kundnytta

 marknadsföring
    vs reklam              

Vad är marknadsföring?

Det är alla de åtgärder som genomförs i ett företag eller organisation för att främja avsättningen av varor och tjänster.

Men vad är då reklam?

Det är att föra ut ett ”förpackat” budskap där reklammakarna använder form, färg, retorik med mera i syfte att påverka kunskap, attityder, känslor och beteende.

En genomarbetad marknadsstrategi är kostnadseffektiv. Du sparar tid och agerar proffsigt, du vet när och hur du ska bearbetar din marknad.