Logo mobil

Utbildningar inom marknadsföring 

Marknadsutveckling i ett helhetsperspektiv är en komprimerad, grundläggande utbildning som omfattar marknadskunskap, marknadsföring, försäljning och kundbemötande. Kursen är till för dig som är företagare eller marknadsansvarig och vill ha en övergripande struktur att arbeta med. Deltagarna utvecklar sitt marknadsperspektiv och kommer att skapa större kundvärden i företagets organisation. 

Programinnehåll:


Framgångshjulets steg 1-7
 • Affärsidé, nulägesanalys och SWOT

 • Smarta mål, marknadsstrategier, att skapa värde för kunden
 • Varumärkespositionering, varumärkes-byggande och kommunicera kundnytta, mediemixen med medieval med mera
 • Försäljningsstrategier, säljteknik, kroppsspråk och EFI-analys
 • Värdeskapande kundmöten
 • Affärsmodell Business Model General ​
 • Kursupplägg 8 heldagar. För pris och mer info kontakta Lisa Persdotter.

    strategier för marknadsutveckling


Komprimerad, grundläggande utbildningen som omfattar marknadskunskap och marknadsföring. I kursen går vi igenom steg 1 – 4 i framgångshjulet.  Kursen vänder sig till dig som är marknadsansvarig i små och medelstora företagler och vill ha en övergripande struktur att arbeta med för er marknadsföring. Deltagarna utvecklar sitt marknadsperspektiv och kommer att skapa större kundvärden i företagets organisation. 
Programinnehåll:
Framgångshjulets steg 1-4

 • Affärsidé, nulägesanalys och SWOT
 • Smarta mål, marknadsstrategier, att skapa värde för   kunden
 • Positionering, varumärkesbyggande och kommunicera   kundnytta
 • Mediekunskap, medieval och kommunikation

Kursupplägg 4 heldagar. För pris och mer info kontakta Lisa Persotter

      Framgångsrik som mässutställare


Kursen ger strukturerade och praktiska förutsättningar för att lyckas vid mässdeltagande. Att ställa ut på mässa är en stor investering, det ska bli bra resultat, affärer och att företagets varumärket stärks.

Vi tar bland annat upp följande:

 • Förberedels innan mässan - mål och syfte med mässdeltagande
 • Bearbetning a kunder, leverantörer, inbjudningar och press
 • Under mässan - bemanning av monter, tema, kompetens, event i montern och mycket mera
 • Uppföljning – reflektion, affärer, offerter och säljmöten
Halvdag - för pris och mer info så kontakta Lisa Persdotter

          Prissättning och mervärden


Vad är ett bra pris för dina unika produkter. Vad är marginal och pålägg, hur påverkar priset försäljningsvolymerna, kan jag ta olika pris för samma vara? Vad är det som styr priset, kan du fokusera på mervärden i stället för priset?

Under kursen går vi igenom prissättningsmodeller, prisets koppling till kostnaderna, konkurrenterna, kunderna, kvaliteten, återförsäljare mm. Vi tittar också på priset för företagarens egen tid som ska betalas av sålda produkter/tjänster.

Programinnehåll

 • Prissättningsmodeller
 • Marginal och pålägg
 • Prisstretch
 • Vad är mervärden?  Hur kan det påverka priset?
 • Unika produkter – egenskaper, förpackningar och ursprung

Kursupplägg en halvdag. För pris och mer info kontakta Lisa Persdotter

    Packetera för upplevelsebranschen


Sälj unika upplevelsepaket till turister och gäster. Resepaket kan vara en framgångsfaktor för att skapa merförsäljning och inspirera till nya teman och säsonger. Fördelen med paketpris är att kunden vet priset och paketets innehåller, detta förenklar köpbeslutet.

Vi går även igenom konsekvenserna av beläggningsgrad, prisstrategier och samverkan. Hur du bygger paket, resegarantier, momssatser och vi har en grundläggande resonemang kring kalkyler. Vi tar även upp olika försäljningskanaler och prissättning. En viktig faktor är även uppföljningen av resepaketen och efterkalkyler, vilka paket säljer och vad ska tas bort eller modifieras. 

Kursupplägg heldag. För pris och mer info kontakta Lisa Persdotter 

 Marknadsföring för nystartade företag


Är du nystartad företagare eller vill du göra en omstart? Hur ska du tänka för att få ut mesta möjliga effekt av din marknadsinvestering. Vad ska jag börja med och hur jobbar jag smartast?

Frågorna är ofta fler än svaren men på denna kurs får du en struktur och grund för att gå vidare. En viktig grund i ett nystartat företag är att skaffa sig en grafisk profil, en profilmanual. Det innebär att man tar fram en logotype och beslutar vilka färger och typsnitt man ska använda i företaget. Vad ska jag tänka på när jag är beställare hos reklambyrå eller profilföretag. Vi gör en kort analys av tänkt målgrupp, känslor och värdegrund. Målet är att du ska komma igång med din marknadsföring på ett effektivt och bra sätt.

 • Grafisk profil
 • Logotype
 • Företagsprofilering
 • Profilmaterial

Kursupplägg halvdag. För pris och mer info så kontakta Lisa Persdotter