Logo mobil

Utbildningar inom försäljning 

Försäljning är en process för att påverka kunden. Ditt bemötande och samtal har som syfte att påverka kunden i sitt köpbeslut som är en aktiv beslutsprocess. Men ett säljande beteende är inte att vara en ”krängande hårdsäljare” utan att förstå kundens behov, erbjuda en lösning och få ett avslut. I denna kurs får du verktygen och strukturerna för att lyckas som säljare.

I utbildningen går vi igenom hur du förbereder ett säljmöte och hur du hanterar säljcykelns alla delar. Vi lär oss att uppfatta köpsignaler och hantera invändningar. Gott kundbemötande är en nyckel till framgång oavsett vilket slags företag du bedriver. Kroppspråk, mänskliga behov och säljande beteende ingår också.

 

Kursens innehåll:
 
  • Säljtrappan, säljhjulet, aktiv påverkan
  • Försäljningsstrategier, säljteknik, kroppsspråk och EFI-analys
  • Värdeprissättning, prisstrategier och aktivitetsplan
  • Kurspärm med konkreta strukturer, arbetsmetoder, modeller och exempel 


Kursen omfattar tre heldagar. För pris och vidare information kontakta Lisa Persdotter. 
 

      Framgångsrik som mässutställare


Kursen ger strukturerade och praktiska förutsättningar för att öka lönsamheten vid mässdeltagande. Att ställa ut på mässa är en stor investering och kan bli en bra investering. Viktigt är att det blir resultat, nya affärsmöjligheter och att ert varumärke utvecklas. Planering, aktiviter, erbjudanden och mycket annat är viktiga faktorer för en lyckad satsning.

Vi tar bland annat upp följande:

 

  • Förberedelser innan mässan - mål och syfte med   mässdeltagandet
  • Bearbetning av kunder, prospect och press
  • Under mässan - bemanning av monter, tema, kompetens, event i montern med mera
  • Uppföljning – reflektion, affärer, offerter och säljmöten

Kursen omfattar halvdag. För pris och vidare information kontakta Lisa Persdotter.