Logo mobil

Kurs i bemötande, service och värdskap 

Värdskap, bemötande och serice.

Hur bemöter du kunder, leverantörer, arbetskamrater på din arbetsplats? Det kan vara i olika situationer såsom personliga möten, telefonkontakt, mejl eller i grupp. Varje anställd är sitt eget personliga varumärke och hur kan ni utveckla teamet med ett vinnande beteende. Vilka förväntningar har era kunder och hur överträffar ni dessa? På kursen ges enkla men mycket användbara tips för värdeskapande bemötande.

Programinnehåll:

  • Värdskapets innebörd
  • Värdskap i praktisk handling
  • Personligt bemötande
  • Personlig och funktionell service
  • Kroppsspråk, klädsel och personligt varumärke

Detta är grunden för att skapa en vinnande och hållbar företagskultur. Det smarta med att utveckla kundbemötandet är att investeringen är låg och intäkterna ökar. Denna ekvation är alltid uppskattad.

Kursuppägg halvdag. För pris och mer info kontakta Lisa Persotter. 

 

    skapa företagets värdskapsmanual


Kurstillfälle 1 - inleder med en halvdag med föreläsning och tankeväckande kunskap. Vi utvecklar frågan: hur bemöter ni era kunder, leverantörer och arbetskamrater på er arbetsplats? Det kan vara i olika situationer såsom personliga möten, telefon, mejl eller i grupp.

Varje anställd är sitt eget personliga varumärke och hur kan ni utveckla ett vinnande beteende för teamet. Vad förväntar sig kunden att du ska göra för att han/hon ska känna sig sedd och bekräftad. På kursen får ni flertal användbara tips för värdeskapande bemötande.

Programinnehåll:

  • Värdskapets innebörd
  • Värdskap i praktisk handling
  • Personligt bemötande
  • Personlig och funktionell service
  • Kroppsspråk, klädsel och personligt varumärke 


Kurstillfälle 2 och 3 - vi kör workshop med samtliga i personalen. Vi har roligt och har tankeväckande övningar. Gruppen ska komma fram till gemensamma beslut om vad som är det viktigaste i er unika värdskapsmanual. Processen ger alla möjlighet att vara delaktiga, det blir action, demokratiska beslut och en plan för implementering för utveckling av ert värdskap. 

Detta är grunden för att skapa en vinnande och hållbar företagskultur. Det smarta med att utveckla kundbemötandet är att investeringen är låg och intäkterna ökar. Denna ekvation är alltid uppskattad. 

Kursupplägg tre halvdagar med 6-30 personer. För pris och vidare upplysningar kontakte Lisa Persdotter