Logo mobil

Kurs i "Systematisk marknadsutveckling" 

Hur går det med din marknadsplan för 2024? Tisdagen den 3/10 startar kursen där du lär dig strukturerna, teorier inom marknadsföring, får en tydlig modell att använda när du gör marknadsplanen för år 2024. Investera i ny kunskap, gör en rivstart för 2024 och ha klart vad och hur ni ska arbeta. I hela kursen processar och analyserar du din egen verksamhet. Kursen vänder sig till små och medelstora företag. Läs mer i filen nedan. 

Stärk ert varumärke - utveckla er inom marknadsföring, försäljning och kundbemötande!

Persdotter Marknadsutveckling utvecklar företag och organisationer inom strategisk marknadsföring, försäljning och värdeskapande kundbemötande. Detta genom utbildningar, föreläsningar och konsultuppdrag.

Visionen är att utveckla företag och organisationer att de får ut mesta möjliga effekt av sina marknadsinvesteringar.
 

 

Marknadsföring - är allt du gör, säger och kommunicerar


Vill du förstå ert varumärkes fulla potensial måste du förstå vad marknaden associerar med ert varumärke. Sammanfattande kan marknadsföring beskrivas att det är alla marknadsåtgärder som genomförs i ert företag och/eller organisation för att främja försäljningen av varor och tjänster.


Det handlar även om att göra kundurval, utveckla kundrelationer och erbjudanden. Frågan är även vem är din kund? För en kommun är det kommuninvånarnas behov av service och tjänster... 
 

             strukturer och modeller för er helhetsbild


Modellen nedan är ett användbart verktyg för att processa fram er handlingsplan för marknadsföring, försäljning och ert professionella kundbemötande. Modellen ger en helhetsbild, därifrån fördjupar vi oss i detaljer och implementering i företaget.
 

Lisa Persdotter är konsult, föreläsare, utbildare och projektledare.

       kompetens

Lisa Persdotter arbetar som konsult sedan 2006. Tidigare anställning på LRF Konsult i Falkenberg. Driver nu PERSDOTTER MARKNADS-UTVECKLING sedan 2014. Lisa Persdotter har DIHM examen i marknadsföring på IHM Business School i Göteborg. Denna utbildning innefattar strategiskt- och taktisk marknadsföring, marknadsanalys, affärsekonomi, affärsmannaskap och affärskommunikation samt fördjupning inom marknadsföring av tjänster med mera.

Tidigare anställning på TV4 med interna utbildningar inom mediekunskap och "4SALE ACADEMY". Har även en säljutbildning genom Sällma samt utbildning i Visuell kommunikation på högskolan Jönköping.